Her çocuk özeldir.

Bilişsel Akademi, Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada çocukların hiç bir baskıya uğramadan, bir birleri ile kıyaslanmadan hepsinin farklı olduğunu kabul ederek ve bu farklılıklarla akademik başarının her öğrenciye farklı öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanması gerektiğini ileher öğrencinin farklı öğrenme hızlarıyla öğrendiğini her çocuğun özel olduğunu, her çocuğun akademik anlamda başarılı olacağını dünyaya yayacaktır.