Sözel olmayan öğrenme zorluğu, isminden anlaşılabileceği gibi sözel olmayan bilgileri öğrenme konusunda zorluk yaşayan kişilere denir. Bu  kişilerde sosyal algı ve beceri konusunda da dikkat çekici bir noksanlık bulunur.

Sözel olmayan öğrenme zorluğu olan çocuklarda şu özellikler dikkat çeker. Aşağıda belirteceğimiz maddeler ile birlikte çocukların görsel olarak zorlandıkları bir gerçek olarak kabul edilse de diğer türlü sebeplerin hepsi arkadaş ortamına girdiği zaman daha belirgin bir hal almaktadır.

 • Görsel olarak çocukların zorlanması
 • Algı problemi yaşamaları
 • Sonsuzluk ve uzay gibi kavramlara karşı ilgisiz kalmaları

Sözel Olmayan Öğrenme Zorluğu Belirtileri

Non-Verbal bozuklukta bir takım belirtiler doğumdaki süreçten itibaren kendilerini gösterirler. Ancak kimi zaman doğuştan gelmeyen bu öğrenme güçlüğü, çocuklarda olası bir depresyon durumunda da tetiklenebilmektedir. Sözel ifade konusunda oldukça zorluk yaşayan kişilerde şu belirtiler görülür.

 • Sosyal yaşantıda karşılaşılan problemlerin çözülmesi onlar için zordur ve bu konuda yetersiz kalırlar.
 • Matematiksel nesneler olan grafik, şema, harita gibi şeyleri yorumlamak onlar için son derece zorludur. Bunun için çocukların her zamankinden daha fazla bir şekilde çalıştırılması gerekir.
 • Çocuklardan istenilecek olan şeyler onlara açık ve net bir şekilde söylenmelidir. Eş anlamlı veya dolaylı yoldan söylenecek sözler kafa karışıklığından öteye gidemez.
 • Kelimelerin anlamlarını direkt olarak alırlar ve onun üzerinde çok fazla düşünebilirler.
 • Matematiksel şekilleri yorumlama konusunda iyi değil iken aynı zamanda onları çizme konusunda da iyi değillerdir.
 • Aynı anda yaşanacak olan bir veya birden fazla duygu sözel olmayan öğrenme zorluğu olan kişilerin kafalarını karıştırabilir.
 • Bir şeyi ilk defa yapacakken onlardan korkmamalarını ve çekinmemelerini beklemeyin.

Bu belirtilerin artması veya azalması mümkündür.  Ancak bu çocuklara özellikle yapılması gereken şey programlı olmaktır. Çocuğun günün hangi saatinde ne yapması gerektiği yazılmalı ve bu programa sadık kalmaya teşvik edilmesi ile hayat onlara biraz daha kolay olabilir.

Sözel Olmayan Öğrenme Zorluğu Tedavi Edilebilir Mi?

Bu çocukların tedavisi şu şekilde mümkündür. Öncelikle hastalığın tamamen yok edilemeyeceği anlaşılmalıdır. Bunun akabinde ise çocukların gereken eğitimler ile birlikte rahatlamaları ve düzelmeleri sağlanabilir. Ancak burada önemli olan nokta onlara karşı yapılacak olan davranışta dikkatli hareket edilmesidir. Bu nedenle temkinli bir davranış sergilememekten ziyade şefkatli bir şekilde çocuklarla iletişim kurmak doğru bir yoldur.

Hastalığın zaman içerisinde kendisini yendiği veya çocukların buna alıştığı zamanlar olacaktır. Bu bağlamda özellikle eğitici oyunlar ile birlikte matematiksel sembolleri öğretmek doğru olacaktır.

Kursumuz ve Sözel Olmayan Öğrenme Zorluğu

Sözel olmayan öğrenme zorluğu muzdarip olan çocuklara karşı kurumumuzda uzman öğretmenler ile birlikte kaliteli eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerin temelinde şunlar yatar.

 • Çocuklarda empati yeteneğinin geliştirilmesi
 • Hayata dair problemlerin sağlıklı bir şekilde ele alınması ve çözüm yollarının gösterilmesi
 • Derslerinde sıkıntı yaşadıkları alanlarda birebir temas kurulması ve yardımcı olunması
 • Sosyal becerilerinin ve insan ilişkilerinin geliştirilmeye çalışılması

Kursumuz eğitmenleri, bu konularla birlikte çocuklara devamlı şefkatli ve sabırlı bir yaklaşım sergiler. Onların sevgiye ihtiyaç duydukları bir an olsun akıllardan çıkmaz.